เมื่อโลกเข้าสู่การใช้งานอินเตอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องปกติ […]...